« Home | SpringCo » | Poczta z Peru » | 2006 » | Wyżej niż kondory » | Buraki za kierownicą » | W górach » | Corrida de toros » | Trzęsienie ziemi » | Sezon wizowy » | Świat jest mały »

Troche sławy...

Paweł zaproponował mi udział w audycji w radiu. Będę mówił o Peru oczywiście. W czwartek o 17.00, radio Planeta. Kielce, częstotliwość 103,9 MHz.

Go There

Inne blogi & lacza

Poprzednie