« Home | Troche sławy... » | SpringCo » | Poczta z Peru » | 2006 » | Wyżej niż kondory » | Buraki za kierownicą » | W górach » | Corrida de toros » | Trzęsienie ziemi » | Sezon wizowy »

Po audycji w Planecie

Audycja się odbyła, uważam ją za udaną. Może nawet zebrałbym jakieś pozytywne recenzje, ale pewnie jak znam życie, nikt znajomy akurat nie słuchał.
Cztery wejścia, wszystko w atmosferze swobodnej rozmowy. To mi się podoba! I nawet jeśli na początku pojawiło się trochę adrenaliny, tętno wzrosło tuż przed pierwszą wypowiedzią, w następnych już wszystko było w normie.

Go There

Inne blogi & lacza

Poprzednie